หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 62 48
84.21%
8
14.04%
1
1.75%
57
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 41 29
74.36%
8
20.51%
2
5.13%
39
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 32 24
77.42%
4
12.90%
3
9.68%
31
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 44 22
52.38%
17
40.48%
3
7.14%
42
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 35 21
75.00%
5
17.86%
2
7.14%
28
6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 19
79.17%
2
8.33%
3
12.50%
24
7 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 43 14
41.18%
14
41.18%
6
17.65%
34
8 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 28 14
66.67%
5
23.81%
2
9.52%
21
9 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 18 12
66.67%
5
27.78%
1
5.56%
18
10 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 27 12
57.14%
6
28.57%
3
14.29%
21
11 โรงเรียนบ้านเพ็ก 24 11
50.00%
4
18.18%
7
31.82%
22
12 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 30 10
40.00%
11
44.00%
4
16.00%
25
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว 24 10
55.56%
5
27.78%
3
16.67%
18
14 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 28 9
32.14%
13
46.43%
6
21.43%
28
15 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 24 8
38.10%
6
28.57%
7
33.33%
21
16 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 11 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
17 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 7
53.85%
4
30.77%
2
15.38%
13
18 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 18 6
33.33%
6
33.33%
6
33.33%
18
19 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
20 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 13 4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
8
21 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 14 3
23.08%
4
30.77%
6
46.15%
13
22 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 8 2
25.00%
2
25.00%
4
50.00%
8
23 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 2
28.57%
4
57.14%
1
14.29%
7
24 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 7 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com