#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 28 73 41
2 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 14 4 29 23
3 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 14 11 9
4 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 21 18 11
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 34 34 66 52
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 24 30 37 34
7 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 27 22 39 33
8 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 28 41 59 43
9 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 18 8 33 27
10 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 7 4 9 7
11 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 30 22 61 37
12 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 11 50 11 11
13 โรงเรียนบ้านเพ็ก 24 14 45 35
14 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 45 27 73 48
15 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 8 2 14 9
16 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 61 48 115 86
17 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 31 24 46 36
18 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 13 6 26 16
19 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 18 13 51 33
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 42 37 77 63
21 โรงเรียนบ้านหนองยาว 24 26 68 39
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 32 21 69 46
23 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 35 24 21
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 41 22 79 59
รวม 587 557 1,133 819  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com