สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 61 28 19 6 62 48 8 1 62
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 41 15 6 6 41 29 8 2 41
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 32 14 7 4 32 24 4 3 32
4 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 12 2 1 26 19 2 3 26
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 42 12 8 10 42 22 17 3 42
6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 18 8 3 1 18 12 5 1 18
7 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 34 7 5 7 35 21 5 2 35
8 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 30 6 8 2 28 14 5 2 28
9 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 11 6 0 2 11 8 1 0 11
10 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 45 4 5 11 43 14 14 6 43
11 โรงเรียนบ้านหนองยาว 24 3 3 3 24 10 5 3 24
12 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 3 0 0 7 4 1 0 7
13 โรงเรียนบ้านเพ็ก 24 3 2 4 24 11 4 7 24
14 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 3 1 3 15 7 4 2 15
15 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 31 3 2 4 30 10 11 4 30
16 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 24 2 4 1 24 8 6 7 24
17 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 27 2 4 2 27 12 6 3 27
18 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 18 1 0 1 18 6 6 6 18
19 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 13 1 1 0 13 4 2 2 13
20 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 14 1 0 2 14 3 4 6 14
21 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 8 1 0 0 8 2 2 4 8
22 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 28 1 8 0 28 9 13 6 28
23 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 7 1 0 0 7 2 2 1 7
24 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 0 1 0 7 2 4 1 7
รวม 587 137 89 70 296 301 139 75 515

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com