สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 61 48 8 1 62
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 41 29 8 2 41
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 32 24 4 3 32
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 42 22 17 3 42
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 34 21 5 2 35
6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 19 2 3 26
7 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 45 14 14 6 43
8 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 30 14 5 2 28
9 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 18 12 5 1 18
10 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 27 12 6 3 27
11 โรงเรียนบ้านเพ็ก 24 11 4 7 24
12 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 31 10 11 4 30
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว 24 10 5 3 24
14 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 28 9 13 6 28
15 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 24 8 6 7 24
16 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 11 8 1 0 11
17 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 7 4 2 15
18 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 18 6 6 6 18
19 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 4 1 0 7
20 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 13 4 2 2 13
21 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 14 3 4 6 14
22 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 8 2 2 4 8
23 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 2 4 1 7
24 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 7 2 2 1 7
รวม 587 301 139 75 515

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com