#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
61
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย ภีรพัฒน์ คำสนอง
2.เด็กชาย ทินภัทร นิมิตร
3.เด็กชาย ชาญณรงค์ ธงศรี
4.เด็กชาย เฉลิมชัย วงค์ศรี
5.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ทองสุข
6.เด็กหญิง จันทิมา ภูมิอ่อน
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
3.นาง พนาไพร กัดกุมภา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
63
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com