#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภูวดล แซ่อึง
1.นาย วิทยา ทองเหลือง
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง วิไลกานต์ ประสานวงศ์
2.เด็กหญิง ภัทราพร โพธ์ทอง
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
62.91
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฏา สู่สุข
2.เด็กชาย ธนพล สุขวงษ์
1.นาย อุทัย บุญเต็ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com