#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย พัชรพล เผ่าเพ็ง
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง กำไล พรมโสภา
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พันธ์สาลี
2.เด็กชาย ขจรยศ อ่อนพิมพ์
1.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com