#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เงาศรี
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
63
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
68
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ หมื่นสุข
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ธรรมวงศา
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ มีใจ
1.นาง หนูรัตน์ โคศรี
2.นางสาว วรรณา ต้องถือดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com