#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย สิทธพล เทพนอก
2.เด็กชาย ศราวุฒิ นามธรรม
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วงษ์แก้ว
4.เด็กชาย กิตติพศ วงแสนสุข
5.เด็กชาย ธนโชติ เบ้าคำ
6.เด็กชาย ธนากร วันสุมาโส
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รังษีทอน ชินชัย
3.นาง รำไพ กล้าหาญ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง สุนิษสา วงษ์แก้ว
1.นาง รังษีทอน ชินชัย
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย โชคทวี จันทร
2.เด็กหญิง อรอนงค์ ประมวลทรัพย์
3.เด็กหญิง ปภัสรา นามวิลา
1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง ทัศนนันท์ โทแจ่ม
2.เด็กหญิง เมร์ธาวี จันทิวา
3.เด็กชาย ชินโชติ แก้ววิชัย
1.นางสาว อรวรรณ โสมณี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com