#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กหญิง เกตนิภา บรรดาศักดิ์
2.เด็กหญิง อนุธิชา อุทชา
3.เด็กหญิง กนกอร วงศ์สามารถ
1.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
2.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
83.43
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย เจษฎากร จันทง
2.เด็กชาย อนุชา จันดา
1.นาย อรรถพล นวลดั้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com