#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย พสิษฐ์ จานเขื่อง
2.เด็กชาย อดิเทพ วันแก้ว
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ สายบัว
1.นาย สา พรมสุข
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ขนิษฐา ทองย่อน
1.นาย สา พรมสุข
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ธัญย์ชนก นามศิริ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ แจ่มเชื้อ
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ครองยุติ
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com