#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง กัญชพร ยศศิริ
1.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย พีรพงษ์ วรรณวงศ์
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย พีรพงษ์ วรรณวงค์
1.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง จิตรานุช แม่นทอง
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
69
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ จันทาทิพ
2.เด็กชาย สิงหา ทาคำสุข
3.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ชมภูสอ
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง วรินทร ศรีโยธี
2.เด็กหญิง ณัฐชา อิ่มจันทร์
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นางสาว ภคพร เบ้าทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com