#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย ธิเบศร์ เห็มภาค
2.เด็กชาย ชนาธิป ศรีพยุง
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
92.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย กฤษฎา โพธิ
2.เด็กชาย ธนิสร อินวาริช
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กหญิง ยุวเรศ ปัญญาวัน
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กหญิง พนัชกร สุวรรณ
2.เด็กหญิง จิตรทิวา สุวรรณ
3.เด็กหญิง จิรภัทร ปัตตา
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก่นอาสา
2.เด็กหญิง ชลดา สร้อยลอด
3.เด็กหญิง สุขกมล พงษ์เกษ
1.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
2.นางสาว รุ่งมณี สุนันท์
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ พวงขจร
2.เด็กหญิง กมลวรรณ หอมดวงศรี
3.เด็กหญิง ปภาวดี วิทจิตร
1.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
2.นางสาว รุ่งมณี สุนันท์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย จิรภาส โสดา
2.เด็กชาย ธนากร เถาว์บุญ
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com