#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย สพล เรืองผาง
1.นางสาว คัทลียา ศรีหาวงศ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา โสภาเวทย์
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
51
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย กันตพงศ์ ธรรมสูตร
1.นาย เกิ้ง ขุนธิวงค์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา โสภาเวทย์
1.นาย เกิ้ง ขุนธิวงค์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กหญิง หทัยขวัญ ศรีคำทา
2.เด็กชาย วงศกร โจลันดา
1.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กหญิง ชลธาร ศรีอักษร
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ทองลือ
1.นาง จันที เชื้อลี
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย กฤษณะ จันทวรี
1.นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com