#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ บ.เสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย 0812825925
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า นางสุจิตรา ภูมิภาค 0981950941
3 โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) นางรัฐอนงค์ อินโหงว 0817606697
4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางวัชระ กรมพะไมย
5 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ นางประยงค์ สายะสมิต 0868700437

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com