#
กิจกรรม
ทีม
0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 3
0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 3
0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1
0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1
0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ทีม 20 คน / ครู 5 คน 1
0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 20 คน / ครู 5 คน 0
0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 15
0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 3
0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 10 คน / ครู 3 คน 0
0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com